ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้บริการระบบ O-D Survey เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเลือกใช้ทางพิเศษ

📣 ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้บริการระบบ O-D Survey เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเลือกใช้ทางพิเศษ 🚘 🚚

📢 เอกสารประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้บริการระบบ O-D Survey เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเลือกใช้ทางพิเศษ ตาม QR Code ในภาพ และลิงค์  ดังนี้ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdIpl8EStB2Rb…/viewform

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.