รักษาการผู้ว่าการกทพ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.45 น. นายดำเกิง ปานขำ รผป.รักษาการในตำแหน่ง ผวก.พร้อมด้วย นายชัย แก้วเพ็ง ผอ.ฝจค.พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ นายอนิรุทธ์ ปาลโชติ พก.2 รณ.กจค.3 ฝจค.ที่ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านพักในซอยพระยาสุเรนทร์ 16 เสียหายเกือบทั้งหมดในการนี้ นายดำเกิงฯ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งยังจะได้ประสานให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆอีกต่อไป

ขณะเดียวกันนายชัย แก้วเพ็ง ผอ.ฝจค.ในฐานะรองประธานสหกรณ์ กทพ.มอบเงินสงเคราะห์จากสหกรณ์ให้แก่นายอนิรุทธ์ สมาชิกเป็นเงินจำนวน 20,000บาท เพิ่มเติมอีกด้วย

 

Comments are closed.