การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และอาคารสถานีตำรวจ

ประกาศวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.