รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของ กทพ.

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้น ๑ ซึ่ง กทพ. ในปัจจุบันถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมอยู่แล้ว โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กทพ. จตุจักร

แชร์

Comments are closed.