รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน บริเวณด่านฯ บางขุนเทียน ๒