การจ้างโครงการการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ (CEM) ให้แก่ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.