กทพ. รับมอบ “ถุงมีสติ” จาก บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับมอบ “ถุงมีสติ” จำนวน 1,000 ถุง จาก บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการตลาดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ในโอกาสเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

Comments are closed.