รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๔๒๘ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

Comments are closed.