รู้ยังเดี๋ยวนี้ติดต่อราชการ เค้าห้ามเรียกสำเนาเอกสารแล้วนะ

รู้ยังเดี๋ยวนี้ติดต่อราชการ เค้าห้ามเรียกสำเนาเอกสารแล้วนะ🗣

เบื่อมั้ยเวลาติดต่อราชการแล้วต้องทำสำเนาเอกสารหลายฉบับ 😩เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจึงร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ไม่ต้องเรียกรับสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่ทางราชการออกให้ จากประชาชนอีกต่อไปแล้วถ้าหน่วยงานรัฐยังขอสำเนาอยู่ล่ะ? แจ้งได้เลยที่
📌line@GoodGov4U

📌www.opengovernment.go.th

📌ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กด 22

แชร์

Comments are closed.