การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลแงรัช จำนวน ๑๐๐ เส้น

เลขที่ กจด.ปซ.๑๑๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕


Comments are closed.