การซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้า ที่อาคารแผนกเครื่องกล

เลขที่ กจด.ปซ.๖๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.