กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ พระบรมรูปทรงงาน บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Comments are closed.