วิสัยทัศน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

Comments are closed.