ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2560

วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) เวลา 08.30 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิด “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ กทพ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารและพนักงานได้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณขององค์การ  ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม”  โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  และบูธนิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ  ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)

 

Aa

Comments are closed.