สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “สานฝันการบิน ครั้งที่ ๘”

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ ๘
     สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “สานฝันการบิน ครั้งที่ ๘” เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการเขียนเรียงความในหัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน” โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม เรียนรู้การขับเครื่องบิน และฝึกบินกับเครื่องบินจำลอง ฯลฯ รวมถึงได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านความรู้ ทักษะและเข้าใจด้านการบินอย่างถูกต้อง เป็นระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจบคีรีขันธ์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเรียงความมาที่ สถาบันการบินพลเรือน (โครงการสานฝันการบิน) เลขที่ ๑๐๓๒/๓๕๕ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

Comments are closed.