กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ 59

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางพงษ์ทิพยา สมชิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ 59 โดยร่วมสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 5,000 บาท ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.