สนข. ได้จัดทำวารสารรูปแบบออนไลน์ “นโยบายการขนส่งและจราจร”

📣 ประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำ📕วารสารรูปแบบออนไลน์ 🚘🚚 “นโยบายการขนส่งและจราจร”🚙🚗🚆🚃🚄🚅🚋🚝🚞🚇🚌🚍🚐🛤🛣🛫🛩⛴️🚢🛥

📢 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสารรูปแบบออนไลน์ “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรหัวข้อที่น่าสนใจ
– คู่มือเดินทางแบบสบายๆ ด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
– แอปพลิเคชัน “BKKTransit.net

สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับนี้ได้ที่
https://online.fliphtml5.com/qzbqz/zbrs/p

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.