สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช

  สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป

โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช

 

 

สืบเนื่องจากที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้ขอความร่วมมือให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ทดลองห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. และช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้ทางสัญจรบนถนนพัฒนาการเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชที่จะเลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเพชรบุรีจะตัดกระแสรถเส้นทางหลัก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม โดยหลังจากการทดลองเป็นระยะเวลา ๑ เดือน สถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้ประชุมหารือกับ กทพ. และได้ข้อสรุปว่า จะยังคงห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดสะสมในบริเวณดังกล่าว และการจราจรในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเมื่อวานนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นวันครบกำหนด ๑ เดือน ตามการทดลองดังกล่าว สถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้สรุปผลการทดลองตามมาตรการ พบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาจราจรบนถนนพัฒนาการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จังได้มีมติให้ขยายเวลาการทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาของรถที่ลงทางพิเศษ บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.