“ระบบสมัครงานออนไลน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมด

29 มิถุนายน, 2022
ลูกจ้างพนักงานธุรการ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ เรียกถึงลำดับที่ 2 จาก ใช้บัญชีถึงวันที่ 19 มิ.ย.66
23 มิถุนายน, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
21 มิถุนายน, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
17 มิถุนายน, 2022
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา (จำนวน ๑ อัตรา) (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๖๕)
6 พฤษภาคม, 2022
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
23 มีนาคม, 2022
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
11 มีนาคม, 2022
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ

กิจกรรม กทพ.

30 มิถุนายน, 2022
✨🌟 กทพ. พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 👸💫
1 มิถุนายน, 2022
กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ 2565”
23 พฤษภาคม, 2022
กทพ. มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ COVID-19
11 พฤษภาคม, 2022
กทพ. มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 โรงเรียน

เรามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร รวมถึงให้ กทพ. มีโครงสร้าง และระบบที่คล่องตัว สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในทุกรูปแบบ และพัฒนาให้บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร ซึ่งทิศทางการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ คือ “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ความภูมิใจของ กทพ.
แชร์