ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 8.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์นุตยกุล และ นายณัฐพล สุทธิธรรม กรรมการประชาสัมพันธ์ วสท. เข้าสัมภาษณ์พิเศษ ถึงบทบาทและทิศทางการพัฒนา กทพ. รวมถึงบทบาทของ กทพ. กับการพัฒนาวิศวกรไทย ตลอดจนมุมมองในการพัฒนาวิศวกรและพัฒนาประเทศ ในการนี้ ดร.ธีรธรฯ ยังได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.