การซื้อสายไฟ ๔ แกน NYY ๕๐ ตร.มม. (ยาว ๒๐๐ ม./ม้วน) จำนวน ๑ ม้วน

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.