สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

           วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560) ผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชณีย์ ยงยวด ผู้อำนวยการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและองค์กรส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. นายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ได้ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

17361907 766527396828833 5736456359266289529 N

 

Comments are closed.