การซื้อสีเหลืองแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๘๐ ถัง

ประกาศผู้ชนะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.