อัตราค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ ๑)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

* อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองธานี ทางพิเศษอุดรรัถยายกเลิกการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ กทพ. โดยบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ได้จัดทำคูปองราคาพิเศษสำหรับด่านฯ เมืองทองธานี ทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยจำหน่ายคูปองค่าผ่านทางในราคาพิเศษที่อาคารด่าน และตู้เก็บค่าผ่านทาง เฉพาะด่านฯ เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ พศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยจะจำหน่ายคูปองผ่านทางพิเศษเป็นเล่ม ๑ เล่ม มีจำนวน ๒๐ ใบ (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) คูปองผ่านทางพิเศษสำหรับรถ ๔ ล้อ ราคาปกติเล่มละ ๙๐๐ บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ ๗๐๐ บาท (ประหยัด ๒๐๐ บาท), รถ ๖ – ๑๐ ล้อ ราคาปกติเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ ๑,๘๐๐ บาท (ประหยัด ๒๐๐ บาท), รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ราคาปกติเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ ๒,๘๐๐ บาท (ประหยัด ๒๐๐ บาท) ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้คูปองผ่านทางพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคูปองผ่านทางพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะด่านฯ เมืองทองธานี ขาเข้าและขาออกเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือคืนและไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดได้

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

แชร์