อัตราค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ ๑)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษประจิมรัถยา (ทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)