การซื้ออุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.