การซื้ออุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่ กจด.ปซ.๗๐/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.