การซื้ออุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.