การซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ห้อง Central System ที่ CCB๒ (Fire wall เชื่อมต่องานภายนอก) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๘๙/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔


 

แชร์

Comments are closed.