จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็ว (Your Speed and Speed Camera) และระบบตรวจจับรถสิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) (สัญญาต่อเนื่อง 2 ปี ปีงบประมาณ 2567 – 2568)

ประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.