🛣 กทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง 🕋 พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ❤✨

🛣 กทพ. ร่วมกับ 🌃 สำนักงานเขตดินแดง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช 🧹 🗑️ ❤✨

🚩  📅 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง 🚮 พัฒนาทำความสะอาด 🗑 พื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช 🧹 🗑️ บริเวณ 🏘 ซอยวัดตะพาน (ฝั่งตลาดศรีวนิชและฝั่งริมคลองสามเสน)  ⛳️

กองสื่อสารองค์กร  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.