เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การขอตรวจสอบแนวเขตทาง

การทางพิเศษฯ ได้เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป และหรือ เจ้าของที่ดินที่ประสงค์จะตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษในโครงการต่างๆ ของการทางพิเศษฯ หลังจากที่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนกำหนดแนวเขตทางแน่นอนแล้ว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดิน ณ ที่ที่จะเวนคืน ได้มีผลบังคับแล้วว่าที่ดินถูกเวนคืนหรือไม่

สามารถตรวจสอบแนวเขตทางได้ที่สำนักงาน การทางพิเศษฯ ถนนอโศก-ดินแดง โทร.๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๒๕๕๒๑-๒๒