เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ตรวจสอบแนวเขตเวนคืนทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร