เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตทางพิเศษ

ข้อมูล โดย ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน