เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยง

19 ตุลาคม, 2021

ผลการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ.

ผลการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ.      กทพ. ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการบริหารความ […]
16 กันยายน, 2021

คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕

Post Views: 24
11 มีนาคม, 2021

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๔

Post Views: 128
แชร์