เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยง

19/12/2023

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบที่ 1)

Post Views: 20
10/07/2023

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 & […]
03/04/2023

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2566

Post Views: 72
01/06/2022

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2565

Post Views: 291
17/04/2022

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

Post Views: 192
28/03/2022

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี 2565

Post Views: 209
16/09/2021

คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ประจำปี 2565

Post Views: 623
11/03/2021

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี 2564

Post Views: 374