เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 12 เดือน206.9 KiB164
รอบ 6 เดือน159.8 KiB36
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 12 เดือน392.6 KiB37
รอบ 6 เดือน178.2 KiB72
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 12 เดือน207.6 KiB26
รอบ 12 เดือน (งบประมาณ)1.2 MiB9
รอบ 6 เดือน188.8 KiB85
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 6 เดือน (งบประมาณ)263.3 KiB19
รอบ 6 เดือน171.6 KiB26
แชร์