เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 12 เดือน206.9 KiB258
รอบ 6 เดือน159.8 KiB75
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 6 เดือน178.2 KiB151
รอบ 12 เดือน392.6 KiB99
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 6 เดือน188.8 KiB149
รอบ 12 เดือน (งบประมาณ)1.2 MiB52
รอบ 12 เดือน207.6 KiB78
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 6 เดือน374.6 KiB109
รอบ 6 เดือน (งบประมาณ)263.3 KiB105
รอบ 12 เดือน1.1 MiB54
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รอบ 12 เดือน631.7 KiB3
รอบ 6 เดือน673.1 KiB44