เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต