การซื้อเก้าอี้ หพ. พค. (มีพนักพิง มีท้าวแขน และปรับระดับได้) จำนวน ๑๑๕ ตัว

เลขที่ กจด.ปซ.๖๑/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.