การซื้อเครื่องควบคุมการกระจายเสียงแบบเลือกได้ ๖ ทิศทาง (Six Zone Mix Pre Amplifier) จำนวน ๒ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.