การซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพแวดล้อมออนไลน์ จำนวน ๕ ชุด

เลขที่กจด.ปซ. ๒๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.