เช่าบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โครงการสัมมนาหลักสูตร พัฒนามาตรฐานบริการสร้างนวัตกรรม สำหรัลการให้บริการทางพิเศษ

ประกาศวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.