การเช่าบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน

ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.