การเช่าเครื่องพิมพ์ (ต่อเนื่อง ๓ ปี) จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๙๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.