การจ้างก่อร้างงานจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน บริเวณ MLP-๕๑-๖R ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๔  วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564

Comments are closed.