ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก กทพ.