การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อดฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.