การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ Cat Radio TV ๒๐๒๑ (Season ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๖๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.