ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว

วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ที่ กทพ. เร่งดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรหนาแน่นส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดย กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานดังกล่าว เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด ๒ ช่องจราจรข้ามถนนบางนา-ตราด และขยายช่องจราจรด้านขวาช่วงทางลงก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการนี้จะช่วยแบ่งปริมาณจราจรจากด่านบางแก้วทางออก ๒ ได้ประมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณจราจรทั้งหมด รวมถึงก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางระดับดินสำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษขาออกจำนวน ๙ ช่องทาง และปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางเดิมจำนวน ๒ ช่องทางพร้อมติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) และแบบอัตโนมัติ (ETC) ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเก็บค่าผ่านทางเดิม ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๓.๒ คาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการส่วนแรกในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.