เหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.