เหมาตัดหญ้าในเขตทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณอาคารสำนักงานและพื้นที่ปลุกต้นไม้

กจด.ปจ.๙๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.