แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

📩📤แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย📮📥

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทำช่องทางรับ-ส่ง หนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 จึงขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-Mail) saraban@exat.co.th ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการก้บการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

✍️สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.